Nyhedsbrev 2019-06

Fliseprojektet
Den 17. juni blev fliselægningen på boligvejene i Skæring Sandager genoptaget og de berørte boligejere skal være opmærksomme på, at give entreprenøren arbejdsmulighed. Sørg for at klippe hækken ind o.lign. Vi opfordrer til mindelig aftale med entreprenøren om rimelig adgang til at udføre arbejdet og det efterfølgende tilslutningsarbejde.

Arbejdet forventes færdigt inden industriferien i juli måned.

Næste etape bliver renovering af stamvejen Skæring Sandager i begge sider til efteråret.

Er der tale om specielle problemer anmoder vi om, at grundejerne kontakter Kurt Borgkvist på e-mail borgkvist@get2net.dk. Vi finder en løsning til gavn for alle parter.

Glæd jer til dejlige nye fliser at spadsere på.

Med venlig hilsen
Villabyen Skæring Havbakker