Ejerskifte

Regler ved ejerskifte

Grundejerforeningsforespørgsel

Se undersiden Grundejerforeningsforespørgsel for grundejerforeningens svar på felterne på en Grundejerforeningsforespørgsel.

Eventuelle bidrag til udfyldelse af skemaet koster kr. 500,- i gebyr. til grundejerforeningen.

Husk ved flytning

Ifølge foreningens vedtægter påhviler det sælger skriftligt at meddele kassereren navn på den nye ejer, således at fremtidige kontingentopkrævninger for den pågældende ejendom kan foretages korrekt hos den nye ejer.

Nedenstående formular kan benyttes til at registrere ejerskifte hos foreningen. – På forhånd tak for hjælpen!

Når ejerskiftet er registreret hos foreningen, vil kassereren sørge for fremsendelse af foreningens vedtægter og det seneste nummer af ”Havposten” til den nye ejer.

Refusionsopgørelse ved salg

Selvom foreningens regnskabsår løber fra 1/9 til 31/8, er det for mange år siden vedtaget, at kontingentåret løber fra 1/11 til 31/10, idet kontingentfastsættelse finder sted på foreningens generalforsamling hvert år i november måned. – Kontingentbetalingen, der forfalder til betaling i december 2006, dækker således perioden fra 1/11 2006 til 31/10 2007.

Husk at få kontingentet med som en post i refusionsopgørelsen i forbindelse med salg/køb af ejendommen!

Spørgsmål fra ejendomsmægler eller advokat vedrørende foreningens regnskab og kontingent kan altid henvises til foreningens kasserer. Dette gælder også Grundejerforeningsforespørgsler.

Ejerskifteformular

Grundejerforeningen kan informeres om ejerskifte ved brug af nedenstående formular.

  Dit navn (skal udfyldes)

  Din e-mail (skal udfyldes)

  Dit telefonnummer (skal udfyldes)

  Adresse (skal udfyldes)

  Overtagelsesdato (skal udfyldes)

  Sælgeroplysninger (skal udfyldes)

  Køberoplysninger (skal udfyldes)