Grundejerforeningsforespørgsel

Version 2.2 /FG

1. OPLYSNINGER OM MEDLEMSKAB AF GRUNDEJERFORENINGEN
1.1
ER DER MEDLEMSPLIGT AF GRUNDEJERFORENINGEN
SVAR: Ja.

2. UDGIFTER TIL GRUNDEJERFORENINGEN
2.1
GRUNDEJERFORENINGSKONTINGENTET UDGØR KR. ____ ÅRLIGT, DER BETALES MED KR. ____DEN ____ FOR PERIODEN ____

SVAR: Kontingentet er kr. 2.756,00, som betales d. 1. december for perioden 1/9 – 31/8.

Udgifter til grundejerforeningen fremgår af referatet fra seneste afholdte ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, som findes på hjemmesiden her: Referater
Kontingentet betales d. 1. december hvert år.
Vedtægterne, hvor regnskabsåret (perioden) fremgår, findes på hjemmesiden her: Vedtægter

BETALES DER BIDRAG TIL FORENINGEN UDOVER KONTINGENTET F.EKS. TIL SNERYDNING ELLER LIGN.
SVAR: Nej.

ER DER TRUFFET BESLUTNINGER DER MEDFØRER FORHØJELSE AF GRUNDEJERFORENINGSKONTINGENTET
SVAR: Nej.

Se referatet fra seneste afholdte ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, som findes på hjemmesiden her: Referater

2.2
ER EJEREN I RESTANCE TIL FORENINGEN
SVAR: Dette oplyses af grundejerforeningen ved henvendelse.

2.3
PÅHVILER DER GRUNDEJERFORENINGENS MEDLEMMER FÆLLESGÆLD
SVAR: Nej.

2.4
BETALES DER INDSKUD TIL FORENINGEN
SVAR: Nej.

2.5
EVT. GEBYR TIL FORENINGEN FOR AT REGISTRERE OVERDRAGELSEN, SOM SKAL BETALES AF SÆLGER
SVAR: Nej

2.6
DET BEDES OPLYST I HVILKET PENGEINSTITUT OG PÅ HVILKET KONTONR. EVT. GEBYRER OG LIGN. SKAL INDBETALES:
SVAR: Jyske Bank, 5073-0001277666.

3.
SIKKERHED TIL GRUNDEJERFORENINGEN
3.1
SIKKERHED TIL GRUNDEJERFORENINGEN: SKAL EKSISTERENDE SIKKERHED FORHØJES ELLER NY OPRETTES
SVAR: Nej.

4.
ANTENNEFORENING (BESVARES KUN HVIS GRUNDEJERFORENINGEN LEVERER ANTENNESIGNAL)
SVAR: Grundejerforeningen leverer ikke antennesignal.

5.
DE BEDES FREMSENDE KOPI AF
SENESTE GENERALFORSAMLINGSGODKENDTE REGNSKAB OG BUDGET FOR GRUNDEJERFORENINGEN
SVAR: Seneste generalforsamlingsgodkendte regnskab og budget for grundejerforeningen findes på hjemmesiden her: Regnskab

REFERAT AF DE SENESTE AFHOLDTE ORDINÆRE OG EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER I GRUNDEJERFORENINGEN
SVAR: Referat af de seneste afholdte ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger i grundejerforeningen findes på hjemmesiden her: Referater

GRUNDEJERFORENINGENS VEDTÆGTER
SVAR: Grundejerforeningens vedtægter findes på hjemmesiden her: Vedtægter

ORDENSREGLEMENT FOR GRUNDEJERFORENINGEN
SVAR: Ordensreglement for grundejerforeningen findes på hjemmesiden her: Ordensregler

6.
SUPPLERENDE OPLYSNINGER
SVAR: Oplys yderligere spørgsmål, der ønskes besvaret.

7.
SUPPLERENDE OPLYSNINGER/BEMÆRKNINGER (UDFYLDES AF GRUNDEJERFORENINGEN)
SVAR: Nej.

GEBYR / UNDERSKRIFTER
DERES EKSPEDITIONSGEBYR I FORBINDELSE MED BESVARELSEN BEDES OPLYST HER.
SVAR: Se Ejerskifte

KONTAKTOPLYSNINGER FOR BESVAREREN AF SKEMAET
SVAR: Formand [X] Administrator [ ] Anden [ ]

NAVN: ADRESSE: TLF.: E-MAIL:
SVAR: Udfyld kontaktinformationen for grundejerforeningens formand, som findes på hjemmesiden her Bestyrelse