Aftaler

Foreningen har indgået aftale med WAOO / Fibia om levering af tv, internet og telefoni mod individuel betaling. Priserne er gældende i 3 år fra dec-22 til dec-25, med forbehold for indeksregulering én gang årligt 1. januar.

Se gældende aftaletillæg fra 2021-11-30