Aftaler

WAOO / Fibia

Foreningen har indgået aftale med WAOO / Fibia om levering af tv, internet og telefoni mod individuel betaling. Priserne er gældende i 3 år fra dec-22 til dec-25, med forbehold for indeksregulering én gang årligt 1. januar.
Se gældende aftaletillæg fra 2021-11-30

In and Outdoor v/Carsten Schou (cvr.nr. 32014542)

Foreningen har indgået aftale med In and Outdoor v/Carsten Schou (cvr.nr. 32014542) om levering af gartner-ydelser, nærmere bestemt i aftalen ‘Aftale vedrørende vedligehold af grundejerforeningens grønne områder’.

Derudover er der udarbejdet en femårsplan, hvis punkter skal godkendes løbende af bestyrelsen, før de udføres – det vil sige, at de udføres efter behov. Se Bilag_5-årsplan_ver.1.4 uden priser.

SAMM-SALL ApS (cvr.nr. 26632544)

Foreningen har indgået aftale med SAMM-SALL ApS (cvr.nr. 26632544) om årligt eftersyn af foreningens legeplads beliggende Sommersmindevej 15, nærmere bestemt i aftalen ‘Vedligeholdelsesaftale’, Aftale nr. 10115.