Bestyrelse

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Villabyen Skæring Havbakker

Hans  Kristian Lintrup
Skæring Hedevej 232
8250 Egå
Tlf. 2328 7483
skaeringhavbakker@gmail.com
Formand
Hjemmeside
Facebook
Administration
Karina Møller
Skæring Havvej
8250 Egå
Tlf. –
kar.moller@gmail.com
Næstformand
Referent
Havposten
Facebook
Kontakt til offentlige myndigheder
Administration
Raluca Tudora-Mayer
Skæring Hedevej 86
8250 Egå
Tlf. –
raluca.mayer@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Kasserer
IMG_3114.JPG Arne Gam Petersen
Skæring Hedevej 96
8250 Egå
Tlf. 8622 2575
arne.gam.petersen@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Veje, stier
Asfalt
Arkivar
Kenneth Fabrin
Skæring Sandager 70B
8250 Egå
Tlf. 5138 7725
kenneth@fabrin.com
Bestyrelsesmedlem
Glatførebekæmpelse
Skt. Hans
Grønne områder
Tage Holst
Skæring Hedevej 198
8250 Egå
Tlf. –
holst198@hotmail.com
Suppleant
Skæring Fællesråd
Ad Hoc opgaver
Tobias Frost
Skæring Havvej 37
8250 Egå
Tlf. 2012 4420
Tobias.frost@outlook.dk
Suppleant
Ad hoc opgaver