Aftaler

WAOO / Fibia

Foreningen har indgået aftale med WAOO / Fibia om levering af tv, internet og telefoni mod individuel betaling. Priserne er gældende i 3 år fra dec-22 til dec-25, med forbehold for indeksregulering én gang årligt 1. januar.
Se gældende aftaletillæg fra 2021-11-30

Grundejerforeningsforespørgsler

Forespørgsel vedrørende grundejerforeningen i forbindelse med handel med hus i foreningen bør ske med skema til brug for indhentning af oplysninger vedr. grundejerforening, som kan rekvireres fra Dansk Ejendomsmæglerforening’ hjemmeside.

Denne ydelse fra grundejerforeningen Villabyen Skæring Havbakker koster kr. 500,-, i gebyr til foreningen.